Klimakteriets symtomatologi och behandling

Allmänt om klimakteriet
Konventionell klimakteriebehandling
Alternativ klimakteriebehandling

Allmänt om klimakteriet
Menopaus och klimakterium
Förhållanden under övergångsåldern diskuteras mycket. Ämnet är aktuellt av flera skäl. Bara i Sverige är snart 2 miljoner kvinnor i klimakteriet. World-wide rör det sig om 45 miljoner kvinnor.
Definitioner
Menopaus är tidpunkten för den sista regelbundna regleringen i livet. Då har östrogen-nivån i blodoch vävnader sjunkit till samma nivå som vid menarche, när den första regleringsblödningen uppenbarade sig.
Östrogen under den fertila perioden
Östrogen nivån stiger under uppväxtåren (adolescensen) och når vid menarche den kritiska nivå, då blödningar från livmoderslemhinnan börjar. När östrogen vid menopaus har sjunkit under samma kritiska nivå upphör reglerings-blödningarna.
Klimakteriet börjar när man har passerat menopaus, tidpunkten för den sista regelbundna regleringen i livet. Menopaus är sålunda 5 – 7 dagar av livsperioden, medan klimakteriet upptar 10 – 20 år därefter.

Menopaus
inträffar för svenska kvinnor mellan 51 och 52 års ålder, tidpunkten för den sista regelbundna regleringen har förskjutits uppåt i åren under de senare decennierna. Har man som svensk i Sverige uppnått 50 års ålder, har men den statistiska möjligheten att leva ytterligare 33 år.

Östrogen-nivån under livet
Östrogen-nivån i blod och vävnader sjunker sakta under livsperioden.
Östrogen-nivån
sjunker långsamt från 12-13 år till 75-80 års
ålder. Från tiden strax före menopaus stiger
FSH från hypofysen markant.


Det är inte bara äggstockarna, som producerar östrogen. Östrogen kommer också från binjurarna. Fettväven är en mycket kraftig östrogen-producent.

Klimakteriets längd
Längden av klimakteriet är synnerligen individuell, i regel 4 – 10 år. Många betraktar övergångsåldern som en normal fysiologisk process, medan andra anser att kvinnor bör ta vara på de behandlingsregimer som står till buds för att uppnå en så god livskvalitet som möjligt under den ofta långa klimakterieperioden.
Tre perioder
Klimakteriet kan delas i tre perioder.

Den första klimakterieperioden – premenopaus"
börjar i regel vid dryga 40 års ålder och varar 3 - 5 år. Under den perioden kommer ägglossningarna inte längre regelbundet varje månad, fler och fler cykler per år förlöper utan ägglossning och utan gulkroppsbildning. Eftersom det är gulkroppen som bildar gulkroppshormonet, progesteron, karakteriseras den första klimakterie-perioden av brist på gulkroppshormom. Behandling kan ske med gestagen i cyklisk dosering.

Den andra klimakterieperioden – perimenopaus
omfattar åren före menopaus (menopaus = tidpunkten för den sista regelbundna regleringen i livet). Då är det inte bara ägglossning som uteblir, då mognar heller inte äggblåsan - och därmed uteblir östrogenproduktionen under en till flera månader per år. Östrogenbrist inträder.

Redan under den andra klimakterieperioen behövs östrogen för att komma till rätta med symtomen. För att styra blödningarna och för att inte förorsaka cellförändringar i livmoderslemhinnan behövs ett cykliskt tillägg av gestagen.


Den tredje klimakterieperioden – postmenopaus
är åren efter det man har passerat menopaus.
   

Då behövs under en individuellt olika lång tidsperiod ( i regel 4 - 6 – 10 år) kombinationen av östrogen och gestagen.
Läs mera om detta i kapitlet om
konventionell klimakteriebehandling.

Tillbaka till början

bullit För att läsa om skolmedicinsk behandling av klimakteriet, klicka här

bullit För att läsa om alternativ behandling av klimakteriet, klicka här

bullit Gå till utskriftsvänlig sida här.


bullit Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här


Du kan välja om Du vill få svar på Kvinno-Forum
eller med e-post direkt till Dig.